1-          کاملا خودمحور هستند. شما تا به حال کس دیگری را جز این دو در کارتونهایشان دیده اید؟

2-           تأیید طلب هستند. همدیگر را تأیید می کنند و قند در دلشان آب می شود.

3-          کارهایی می کنند و وسایلی می خرند که خودشان هم فلسفه شکل گیریش را نمی دانند.

4-           هدف را تخریب می کنند تا به وسیله برسند. خاطرم هست در یک قسمت همه کتابهایشان را فروختند تا ابزار ساخت کتابخانه را بخرند.

5-          در کارهایی دخالت می کنند که در آن تخصص ندارند و هیچ متخصصی را هم قبول ندارند.

6-           نوآوری می کنند، ولی به روش خودشان.

7-          متخصص ایجاد ضرر و زیان هستند.

8-          اعتماد بنفس کاذبشان غوغا می کند.

9-          یک جا را خراب می کنند تا جای دیگر را بسازند، دست آخر هر دوجا تخریب می شود.

10-      شعارشان این است: That’s it یا همان همینه، به عبارتی همینه که هست!

11-      الگوهای درِ پیت دارند. به عکس آن وزنه بردار بر دیوار اتاقشان نگاه کرده اید که وزنه را کج گرفته است؟

12-      هیچوقت لباسشان را عوض نمی کنند و همه به همین لباس می شناسندشان.

این ویژگی ها شما را یاد شخصیت خاصی نمی اندازد؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1388/05/7    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()