تلنــــــگــــــــر

1:مرگ یکی از حوادث زندگی است  اماحقیقت فردا   تشیع جنازه توست به سوی قبرستان است.

2:دوستان خود را از این سه گروه انتخاب نما   یا  عالم تر از تو باشند یا عارفترو خداشناستر و یا ثروتمندتر

3:خدا را عبادت کن  ورزش را در برنامه روزانه ات قرار بده  

 4: در تمام لحظات زندگی هنگام سخن هنگام شنیدن و حتی در دم خفتن   معلمی دانش آّموز باش

5: کردار نیک گفتار نیک پندار نیک

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 1389/08/14    | توسط: یاسرحبیبی    | طبقه بندی: لالایی برای بیداری،     |
نظرات()