10.4 بازخورد مثبت : موتور رشد شرکت
10.4.1 محصول آگاهی
10.4.2 واحد هزینه های توسعه
10.4.3 قیمت و هزینه تولید
10.4.4 اثرات شبکه و محصولات مکمل
10.4.5 تمایز محصولت
10.4.6 توسعه محصول جدید
10.4.7 قدرت بازار
10.4.8 مالکیت و ادغام
10.4.9 نیروی کار با کیفیت و وفاداری
10.4.10 هزینه سرمایه
10.4.11 قواعد بازی
10.4.12 جاه طلبی و آرمان
10.4.13 همکاری برای ایجاد رشد شرکت


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1389/12/23    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()