-                     ارائه خدمات مشورتی به مدیرعامل  

-                     حصول اطمینان نسبت به اجرای برنامه های نظام كیفیت مرتبط با واحد كنترل كیفیت و نظارت بر آنها  

-           حصول اطمینان نسبت به  انجام اقدامات اصلاحی و پیشگرانه در مورد وجود عدم تطابق ، پیگیری تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده در واحد كنترل كیفیت

-                     حصول اطمینان نسبت به انجام فعالیتها بر اساس دستور العملها و روشهای اجرایی پیش بینی شده در واحد كنترل كیفیت

-                     تهیه دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی محصولات موجود و نظارت بر اجرای آنها  

-                     دریافت مشخصه های فنی و حدود تلورانسها از واحد فنی

-                     تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی  

-                     تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز  

-                     تائید یا عدم تائید تامین کنندگان ارزیابی شده در واحد خرید

-                     تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید

-                     كالیبره نمودن كلیه ابزارهای اندازه گیری كه امكان كالیبره شدن آنها در شركت وجود دارد

-                     ثبت كلیه اطلاعات مرتبط با كالیبراسیون آنها

-           ارسال كلیه وسایل اندازه گیری مرجع و ابزارهایی كه امكان كالیبراسیون آنها در شركت وجود ندارد به آزمایشگاه معتبر كالیبره كننده در هنگام فرا رسیدن زمان كالیبراسیون آنها

-           دریافت و بایگانی كلیه مدارك مرتبط با كالیبراسیون تجهیزات و وسایل اندازه گیری كه در آزمایشگاههای خارج از كارخانه صورت می گیرد

-                     انتقال به موقع نارساییهای كیفیتی محصول تولید شده به مسئول تولید و مونتاژ و مدیر تضمین کیفیت

-                     انتقال سریع نارساییهای حاد محصول تولید شده به مدیرتضمین کیفیت  

-                     ردیابی محصولات نامنطبق در موارد مورد نیاز و شكایت مشتری

-                     ارائه گزارشات مربوط به علل خرابی دستگاههای آزمایشگاه به واحدهای مرتبط  

-                     تشكیل جلسات كمیته به منظور بررسی مشكلات كیفی و فنی

-                     دریافت اطلاعات مربوط به اقلام ورودی از قسمت خرید و اطلاع به بازرسین برای كنترل و آزمون مواد اولیه

-                     تهیه نمودارهایی نظیر نمودار ایشی گاوا ( گرده ماهی ) برای محصولات نامنطبق  

-                     بایگانی كلیه مدارك و نقشه های فنی ارسالی از واحد فنی

-                     نگهداری كلیه مستندات تضمین كیفیت مرتبط با كنترل كیفیت

-                     شركت در جلسات بهبود مستمر و بهره وری  مخصوص  همكاری در زمینه اخذ گواهینامه ها

-                     ارائه گزارشات مورد نیاز به مدیر تضمین کیفیت

-                      انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت عامل

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1390/01/17    | توسط: یاسرحبیبی    | طبقه بندی: مهندسی صنایع تحلیل سیستمها،     |
نظرات()