ترم دوم  88 87    (4)

 1: در فروشگاهی ماهیانه 200 کیسه سیمان به فروش می رسد , قیمت هر کیسه سیمان برای فروشگاه$10  و هزینه ثابت سفارشدهی برابر با $100 تخمین زده شده است . نرخ هزینه نگهداری در سال 30% و مدت زمان تحویل 3 ماه می باشد.مطلوبست محاسبه :

الف : مقدار سفارشدهی اقتصادی

ب : فاصله زمانی بین دو سفارش متوالی

ج : نقطه سفارش مجدد

................................................................................................................................................... .........................................................................................

2 :در یک کارخانه شیمیایی محصولی تولید می سود که تقاضای سالیانه برای ای محصول100تن در سال می باشد .هزینه ثابت سفارشدهی 5000تومان,قیمت هر کیلو محصول 20 تومان و هزینه تاخیر به دلیل کمبود دردادن محصول به مشتری 50 تومان در سال برای هر کیلو می باشد

اگر نرخ هزینه نگهداری در سال 20%باشد, مطلوبست محاسبه :

الف: مقدار اقتصادی سفارش

ب:   مقدار اقتصادی کمبود در هر دوره

................................................................................................................................................... .........................................................................................

3: مقدار تقاضای سالیانه قطعه یدکی خودرو 2500 عدد در سال , نرخ هزینه نگهداری در سال10% و هزینه هر بار سفارش  100 تومان است . مقادیر خرید بستگی به تعداد سفارش دارد که در جدول زیر آمده است .

مقدار اقتصادی سفارش را محاسبه کنید ( حالت تخفیف کلی )

مقدار سفارش ( عدد)

قیمت واحد ( تومان)

499 0

5

2499 500

4.75

4999 2500

4.60

به بالا - 5000

4.50

.................................................................................................................................................. .........................................................................................

4: در یک شرکت تولیدی سه محصول با مشخصات زیر تولید می شود.مدیر مالی شرکت حداکثر توان مالی شرکت برای تولید را 25000 واحد پولی اعلام کرده است. اگرنرخ هزینه نگهداری 20% در سال باشد .

مقادیر بهینه سفارش برای هر محصول را محاسبه  نمائید .

C

B

A

محصول

1500

1000

2000

تقاضای سالیانه

80

120

45

قیمت هر واحد محصول

120

100

70

هزینه ثابت سفارشدهی

................................................................................................................................................... .........................................................................................

5: توزیع تقاضا در طی مدت زمان تحویل یکنواخت مابین صفر و ده می باشد. اگر احتمال کمبود کالا 5% باشد , مطلوبست محاسبه :

 مقدار ذخیره احتیاطی و نقطه بهینه سفارش مجدد

................................................................................................................................................... .........................................................................................

6: اتوجه به داده های زیر و شرایط مورد نظر,جدولMRPزیر راکامل کنید.

لف: موجودی ابتدایی دوره15 واحد و ذخیره ایمنی برابر با صفر است

ب:موجودی ابتدایی دوره برابر 10 واحدوذخیره ایمنی برابر با 15 واحد می باشد.

دوره

0

1

2

3

4

5

6

7

تقاضا

 

18

16

5

17

9

10

12

دریافت زمانبدی شده

 

20

20


POH

 
دریافت برنامه ریزی شده

 
ارسال برنامه ریزی شده

 
دوره 2  = مدت زمان تحویل  LT)) 

  20= اندازه دسته  ( LS )

 

 


 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1390/05/19    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()