نرم افزار POM نرم افزاری برای حل مسائل ساده ی مربوط به دروس مختلف رشته ی صنایع است. صفحه اصلی نرم افزار شامل دو تب   File  و  Moduleاست. در تب Module  بخش هایی که می توان به کمک نرم افزار مسائل مربوط به آن ها را حل کرد آمده است.

 بخش های مختلف این نرم افراز مربوط به دروس زیر است:

 Time Seies Forecasting , Causal Regression Forecasting کنترل کیفیت

Linear Programming Assignment,Transportation    تحقیق در عملیات

Line Balancing   ارزیابی کار و زمان

Fixed Order Quantity Inv.Model,Fixed Order Period Inv.Model    کنترل موجودی 1 هستند.

  MRP,Wating Lines,Control Chart,Acceptance Criteria کنترل موجودی 2

    Critical Path Method,PERT  کنترل پروژه

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1390/06/24    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()