زن  لطیف با احساس وهنرمند و زیبا و مقتصد است. متاسفانه زنان را همیشه به مسائل کوچک و بی اهمیت  دلخوش میکنند . و بنا به خصلت و ذات تفاوتهایی که زنان نسبت به مردان از آن برخوردارند .که این تفاوتها آنها را بر مردان در بسیاری از موارد در مرتبه بالاتری قرار میدهد . و اگر برابری مورد نظر باشد باید بر خلاف آنچه که به زنان تلقین میشود که یک چیزی از مردان کم دارند . و به همین دلیل زنان را از موضع انفعالی به بحث وارد میکنند . لذا با توجه به اینکه در جوامع سنتی که بیشترین نقش تربیتی فرزندان بر عهده زنان قرار دارد. اگر زنان به خود باوری برسند و خود را از مردان کمتر ندانند میتوانند در یک پروسه زمانی و با تشکلهایی سازمان یافته در نسلهای بعدی تاثیری بسزا گذارند و مردان و زنانی تربیت کنند که  بسیاری از خصلتهای خوب زنان را در زندگی رعایت کنند و به همین ترتیب دنیای آینده دنیایی مهربانتر و از جنگ و خونریزی به دور باشد. آری روز روز زن را باید به عزیز ترین رنج کشیدگان تاریخ مادران و زنان عزیز تبریک گفت و سعادت و بهروزی برایشان آرزو کرد
  با احترام یاسر.

نوشته شده در تاریخ شنبه 1388/01/22    | توسط: یاسرحبیبی    |    |
نظرات()